Friedrichstadt

Et lille overblik ovr byens og Grachten`s historie

Vores by blev grundlagt 1621 af hollanske trosflygtninge, såkaldte Remonstranten under projektion af den unge ”Hertug Friedrich den 3 fra Slesvig – Gottorp”. Byen ligger mellem floderne Treenen og Ejderen.

Planen var at opbygge en stor handelsby, som skulle står som konkurrent til Hamborg. Hertug Friedrich  vidste at hollænderne var gode købmænd og gode til at bygge diger, derfor bad han om deres hjælp.

På floderne Treenen og Ejderen var det dog ikke særlig godt at sejle på med de store skibe, derfor blev planen ikke til noget, således at Frederiksstad nu er en lille hyggelig by, som aldrig har mere end 3000 indbyggere.

Det er pga. Hollænderne, at Frederiksstad med Grachten, de lige gader og de flotte trappegavlehuse ses som en klenodie i Tyskland. 

Grachtenfahrt Prinzenlinie ausgezeichnet durch holidaycheck.de

Vores afgangs- og sæsontider:

Sæson: 01. april – 31. oktober1)

Vi har desværre ingen fast fartplan, fordi vores ture er meget afhængige af behovet (der påkræves mindst 8 voksne), vejret og vandstanden.

Som regel prøver vi alligevel at sejle hver time fra kl. 11 til kl. 16.2).

Turen kan derfor kun bookes, hvis I er mindst 8 personer.

1)Ifald påske ligger inden den 01. april, også tidligere.

For grupper fra 30 personer på forespørgsel også til et tidligere eller senere tidspunkt i året.

2)For grupper fra 15 personer på forespørgsel også tidligere eller senere om dagen.

Sprog